MINIMALNA KWOTA ZAMÓWIENIA: 1000 ZŁ. CENY WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU.

Regulamin

REGULAMIN KONSUMENCKI

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO LYDIANA.PL 

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.lydiana.pl („Serwis") przez klientów ( Klient) .
 2. Serwis prowadzony jest przez Golden Planet Sp z.o.o w z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 9/2 (02-004) NIP: 7010512774 , e-mail: shop@lydiana.pl  Tel +48 509 747 313 (Sprzedawca) która działa jako podmiot uprawniony do sprzedaży biżuterii marki LYDIANA oraz towarów innych marek znajdujących się w Serwisie. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.
 3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla Klientów mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu a Dokonując zakupów w Serwisie oświadcza iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.
 5. Wszelkie informacje na temat działania serwisu można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: shop@lydiana.pl

 

TOWARY

 1. Właściwości towarów opisane są w informacji o produkcie   który jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz opisie danego produktu.
 2. Do towarów wykonanych ze złota załączane  są pudełka prezentowe, natomiast do produktów wykonanych ze srebra woreczki tekstylne.    
 3. Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu . Każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru , dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych) oraz wymiarów tych produktów, są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 4. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)
 5. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

 

CECHY PROBIERCZE

Podmiot dokonujący obrotu wyrobami z metali szlachetnych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym dla klientów graficzne wizerunki cech probierczych znajdujących się na oferowanych wyrobach z metali szlachetnych (Art. 8 ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 roku).

Tabele z aktualnie obowiązującymi wizerunkami polskich cech probierczych są przedstawione poniżej.

 

 

CENY

 1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny hurtowe dla firm jubilerskich podawane są w wartości brutto, rabat uwzględniany jest na etapie realizacji zamówienia ( w koszyku)  . Ceny nie zawierają kosztów wysyłki 
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
 5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji zakupionego produktu

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Serwis przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 509 747 313 ( w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 ).
 3. Złożenie zamówienia w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Informacje dotyczące produktów w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu z obowiązkiem odbioru i zapłaty.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

ZMIANY I REZYGNACJA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu.
 2. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Sprzedawcy , chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
 3. Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: shop@lydiana.pl lub dzwoniąc pod numer +48  509 747 313 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. Poniżej.
 5. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, zindywidualizowanych lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie, a także gdy towar został już wysłany do klienta.

 

TERMIN REALIZACJI

 1. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 9:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie towarów przez Serwis przewoźnikowi. 
 2. W przypadku gdy termin realizacji jest wyszczególniony przy produkcie -produkt wysyłany jest we wskazanym terminie w sposób wybrany podczas składania zamówienia. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych. Klient po złożeniu zamówienia informowany jest o terminie realizacji przesyłki.
 4. Dostawy towarów zamówione w Serwisie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewoźnika w dostawie towaru do Kupującego.
 5. Przeważnie firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. W niektórych przypadkach po nieudanej próbie doręczenia paczki, zostanie ona przekazana do najbliższego dla Klienta, punktu odbioru paczek wybranego kuriera. 
 6. Przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę , dlatego :

-Klient / Kupujący  zobowiązany jest do  sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera.

-zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, w przeciwnym wypadku spisywany jest protokół na podstawie którego możliwe jest uzyskanie odszkodowania od przewoźnika. 

KOSZT DOSTAWY

 1. Odbiór osobisty towarów jest możliwy w Salonie Jubilerskim Lydiana w Galerii Młociny w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, dwa razy w tygodniu we wtorki oraz czwartki  po godzinie 12. W tych też dniach przesyłki dostarczane są pod adres odbioru osobistego, stąd towary zamówione np. w sobotę będą dostępne do odbioru we wtorek.     
 2. Koszty przesyłki są różne w zależności od wybranego towaru i jego wartości. Szczegółowe koszty widoczne są po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu sposobu płatności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 4. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia.
 5. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskich powinny dotrzeć do 6 dni roboczych po dniu ich nadania.
 6. Przesyłki dla klientów hurtowych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kuriera, cena przesyłki ustalana jest indywidualnie i zależna jest od wartości zamówienia

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

Serwis akceptuje następujące formy płatności:

a. płatność przy odbiorze zapłata gotówka kurierowi
b. karta bankowa / e-przelew - zapłata realizowana przez PayU, w czasie rzeczywistym zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
c. przekaz/przelew - na rachunek sklepu:97 1750 1080 0000 0000 3790 8417, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia, zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar Sprzedawcy w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia na adres pocztowy lub elektroniczny Serwisu :

Lydiana

Chałubińskiego 9/2

02-004 Warszawa

shop@lydiana.pl

 1. Z uwagi na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np.poprzez grawerowanie)
 2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie "na zamówienie". Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.
 3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
 4. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością i nienaruszoną metką, nieoderwaną od produktu,  (produkt z oryginalnie przyczepioną  metką, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
 5. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego oraz nr konta na który należy zwrócić pieniądze.
 7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Serwis przesyłki zwrotnej towaru, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Sprzedawca zwraca najniższy oferowany koszty dostawy do klienta, natomiast gdy Klient wnioskuje o   wysyłkę lub jej niestandardową formę np. ekspresowa, pobraniowa Klient ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną sposobów dostawy.
 9. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do serwisu

REKLAMACJE PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SERWISIE

 1. Serwis realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego w Serwisie przez konsumentów w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy
 3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu paragon fiskalny, fakturę VAT, bądź metkę, atest dołączony do produktu podczas zakupu. W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Klient otrzyma odpowiedź nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony).
 6. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt Sprzedawcy i odesłany do klienta.
 7. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.
 8. Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient może skierować sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny Serwis w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.

- Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Serwisem .

- Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR Serwis w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.

WARUNKI GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w Serwisie
 2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia (ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbienia, rozerwania, odkształcenia) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną u nas.
 4. Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia
 5. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii, wraz z dowodem zakupu
 6. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie powoduje utratę gwarancji
 7. Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym, prosimy by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, ściągać przed kąpaniem a w szczególności w biżuterii z kauczukiem nie kąpać się w basenie, gdyż chlor niszczy kauczuk

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Serwis zobowiązany jest do ochrony danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Golden Plnet Sp zoo
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Golden Planet sp zoo usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.
 4. Podczas składania zamówienia klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, reklamacji, a także w celach marketingowych przez Sprzedawcę , który jest administratorem sklepu internetowego
 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także do ich zmiany, bądź usunięcia.

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w Serwisie są własnością firmy Serwisu
 2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie Serwisu l jest zabronione.
 3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie do celów marketingowych czy handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2017.
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
 3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie Serwisu
 4. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 5. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 6. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: shop@lydiana.pl  bądź listownie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27-06-2017

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl