Darmowa dostawa już od 300 zł!
Waluty

Regulamin Konkursu 2019

REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest sklep z biżuterią Lydiana.pl należący do Golden Planet Sp z o.o w Warszawie
 2. Celem konkursu jest promocja sklepu Lydiana.pl który jest fundatorem nagród.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym oraz Instagram-owym i trwać do dnia 02.05.2019 godz. 23:59.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Lydiana.pl
 4. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Lydiana.pl
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 3.Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w konkursie.
 • 3 NAGRODY
 1. Przewidziane są trzy nagrody. Nagrodą w Konkursie jest produkt określony linkami i zdjęciem załączonym do postu konkursowego. Wygrana osoba może wybrać jedną z czterech przedstawionych bransoletek.
 2. Laureatem nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wybrany przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu: Wybierze produkt, który najbardziej mu się podoba i umieści aktywny link do tego produktu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: lub Instagram-owym oraz poda propozycję nazwy bransoletki.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook i Instagram w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres shop@lydiana.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6.Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Lydiana.pl, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

 1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Lydiana.pl
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook lub Instagram ani nie jest z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody oraz oświadcza że zapoznał się z informacjami RODO zamieszczonymi w regulaminie sklepu Lydiana.pl
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie lydiana.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl